Oficjalny portal przedszkola: Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Publiczne

Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Publiczne
w Dziewkowicach

Historia ZPO w Dziewkowicach


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
                                  WSPOMNIENIA Z PRZEDSZKOLNYCH LAT
       Dane archiwalne jak i wywiad z ludźmi tworzącymi oświatę na terenie wsi, wskazują na powstanie instytucji wychowania przedszkolnego w Dziewkowicach na rok 1947. Założycielką przedszkola była Klara Odżywołek, żona ówczesnego kierownika Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach. Było to przedszkole jednooddziałowe typu wiejskiego bez żywienia. Znajdowało się w stojącym do dziś budynku. Kadrę stanowiła nauczycielka pełniąca obowiązki kierowniczki i woźna – pani Maciejczyk z Dziewkowic. W roku 1950 kierownictwo przedszkola powierzono absolwentce 3 – letniego Liceum Wychowania Przedszkolnego, pani Elżbiecie Bogdoł. Trudno jest uzyskać dane na temat ilości dzieci uczęszczających do przedszkola gdyż dzienniki zajęć zachowane w archiwum, datują się od roku 1955/1956. na ich podstawie można stwierdzić, że w roku szkolnym 1955/56 uczęszczało do placówki 43 dzieci, a w roku 1956/57 – 39 dzieci. W roku 1957 przedszkole zmieniło status z wiejskiego na miejski i zaczęto dożywiać dzieci. powiększył się też skład personelu o panią Zofię Kulik, która została woźną, a pani Maciejczyk – kucharką. Analizując dalej dzienniki zajęć dowiadujemy się, że rok 1957/58 gromadził 37 wychowanków, 1958/59 – 33 dzieci, rok 1959/60 – 31 dzieci. W roku szkolnym kierowniczką przedszkola została pani Jadwiga Hadryś. Dzięki jej staraniom utworzono w Dziewkowicach przedszkole dwuoddziałowe, które w roku szkolnym 1960/61 gromadziło 77 dzieci. zwiększono przy tym ilość personelu. Kadrę pedagogiczną wsparła pani Magdalena Watoła, natomiast personel obsługowy tworzyły panie: kucharka – Gertruda Małek, woźne – Gertruda Pakura, Gizela Wolny. W roku 1961/62 uczęszczało do przedszkola 78 dzieci, w 1962/63 – 64 dzieci, 1963/64 – 78 dzieci, 1964/65 – 78 dzieci, 1965/66 – 83 dzieci, 1966/67 – 74 dzieci.


W roku szkolnym 1967/68 do Przedszkola w Dziewkowicach przyjęto nauczycielkę Eugenię Cupiał. W budynku przedszkola odbywał się w tym czasie remont kapitalny: korytarz zaadoptowano na podręczny i jedyny magazyn przedszkolny, odmalowano ściany, sanitariaty dla dzieci przedzielono ścianką, doprowadzono wodę ze szkoły. Zmieniła się też kadra obsługowa. Pani Małek przeszła na emeryturę, a jej miejsce zajęła pani Gizela Jokiel. Woźnymi zostały: pani Róża Wacławczyk i pani Teresa Sklorz. A dzieci do przedszkola uczęszczało w dalszym ciągu sporo: 1967/68 – 79 dzieci; 1968/69 – 85 dzieci; 1969/70 – 82dzieci W roku szkolnym 1968/69 zatrudniono intendentkę panią Gertrudę Fuchs. W lutym 1970 roku odeszła z pracy pani Teresa Mond (Sklorz). Jej miejsce zajęła pani Gertruda Til. Była ona woźną, ale również pomagała kucharce przygotowywaniu posiłków, przygotowywała leżakowanie, podawała podwieczorek. Druga woźna miała oprócz sprzątania za zadanie palić w piecach kaflowych, później w „żarach”. W latach 70 i 80 – tych władze oświatowe kładły duży nacisk na dokształcanie kadry pedagogicznej. Organizowano nie tylko dużo kursów, spotkań metodycznych ale również zachęcano do studiowania. Takie dokształcanie podjęła pani Eugenia Cupiał, która w 1971 roku ukończyła studia wyższe. Wyż demograficzny zapełniał przedszkola, w tym i te w Dziewkowicach.

W roku szkolnym 1970/71 do przedszkola w Dziewkowicach uczęszczało 64 dzieci, rok później – 74 dzieci; w roku szkolnym 1972/73 – było ich 77; w latach 1973/74 oraz 1974/75 – po 67 dzieci; W tym czasie z pracy odeszła pani Gertruda Til, a na jej miejsce przyjęta została pani Klara Gruszka. Została ona palaczem i woźną jednocześnie. W roku szkolnym 1978/79 dyrektorką przedszkola została pani Eugenia Sklorz. Do placówki uczęszczało wówczas 70 dzieci. W miejsce pani Gizeli Jokiel, która zmieniła miejsce zamieszkania, na stanowisko kucharki przyjęto panią Cecylię Globisz. Grono nauczycielek powiększyło się o panią Elżbietę Kornosz. Do przedszkola nadal uczęszczało dużo dzieci. Chętnych było tak wiele, że powoływano Komisje Kwalifikacyjne, aby zachowany został dopuszczalny limit 25 dzieci na jedną grupę. W miejsce pani Urszuli Kołodziej do pracy przyjęta została pani Otylia Basąg. W roku szkolnym 1984/85 nauczycielka Magdalena Lebek przeszła na emeryturę, a w jej miejsce przyjęta została pani Krystyna Twardoń, która ukończyła Studium Nauczycielskie w Niemodlinie. W tym samym czasie pani Eugenia Sklorz ukończyła WSP w Opolu. W latach 1986/87 rozpoczęły się wyjazdy mieszkańców wsi do RFN-u. Corocznie około 6 dzieci w wieku przedszkolnym wyjeżdżało wraz z rodzicami za granicę. W roku szkolnym 1990/91 panią Eugenię Sklorz przeniesiono do pracy w Wydziale Oświaty w Strzelcach Opolskich. Na czas przeniesienia obowiązki dyrektora przejęła pani Elżbieta Kornosz. Na okres jednego roku do pracy przyjęto nauczycielkę – panią Krystynę Brożyna. Pracę w naszym przedszkolu rozpoczęła również pani Klaudia Marzok. W roku szkolnym 1991/92 do placówki przyjęto 46 wychowanków. Po 3 letniej przerwie, do pracy na stanowisko dyrektora powróciła pani Eugenia Sklorz. Zmienił się skład personelu obsługowego. Na etat woźnych przyjęto: panią Dorotę Mróz oraz panią Klarę Kinel, natomiast miejsce intendentki Gertrudy Fila, przejęła pani Otylia Basąg. Po tragicznej śmierci pani Otyli Basąg, w marcu 1990 roku intendentką została pani Marta Miksa. Zwiększono również personel kuchni o panią Teresę Mond. W kwietniu 1993 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku przedszkolnego, wzorowo przygotowanego na przyjęcie dzieci.
 

W 2019 roku przedszkole została połączona z połączone i powstał
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIEWKOWICACH
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Regina Krawiec-Dimitrowa (2017-05-24 20:04:02)
Informację zmodyfikował(a): Regina Krawiec-Dimitrowa (2021-10-12 14:30:14)
Liczba odwiedzin: 1143
Do góryStopka

Zamknij